Thanh niên phường 12, quận 5 tham gia “Một ngày đến với Bệnh viện Chợ Rẫy”

Hưởng ứng chiến dịch kỳ nghỉ hồng 2017, Đoàn phường 12, quận 5 kết hợp Đoàn BvCR tổ chức “Một ngày đến với Bệnh viện Chợ Rẫy” nhằm tuyên truyền về an toàn giao thông.
Hy vọng các bạn trẻ sẽ là trở thành các tuyên truyền viên tích cực góp phần giảm thiểu TNGT.