Thanh niên Cần Giờ tham gia “Một ngày đến với Bệnh viện Chợ Rẫy”

Sáng ngày 06/08/2017 Đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Huyện đoàn Cần Giờ thực hiện chương trình trải nghiệm thực tế “Một ngày đến với Bệnh viện Chợ Rẫy” cho hơn 60 bạn đoàn viên thanh niên nhằm tuyên truyền, giáo dục về An toàn giao thông cho các bạn đoàn viên, thanh niên.