Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2007, 2012)

 

Nguồn: (Chi Đoàn Chi cục Thuế Quận 7) https://www.facebook.com/chicucthue.chidoan.3/media_set?set=a.322226051902670&type=3

Chia sẻ