Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 09 & 10 năm 2017

Hướng dẫn Sinh hoạt Chi đoàn Chủ điểm tháng 9 & 10 năm 2017 “TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ – KHÁT VỌNG VÀ HÀNH ĐỘNG”

Tải tập tin (DOCX, 28KB)