Đại hội Đại biểu Đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy lần thứ XV

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2019 diễn ra từ 13 giờ đến 16 giờ 30 ngày 7/6/2017 tại Hội trường A – Bệnh viện Chợ Rẫy đã thành công tốt đẹp. Ban chấp hành nhiệm kỳ XV đã ra mắt toàn thể đại hội với 15 đồng chí, Ban thường vụ gồm 5 đồng chí trong đó có 2 đồng chí Phó bí thư và 1 đồng chí Bí thư.

Danh sách Ban chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Chợ Rẫy nhiệm kỳ XV gồm:

 1. Đ/c Trần Thị Mai Linh – Bí thư;
 2. Đ/c Trần Thanh Huyền – Phó Bí thư;
 3. Đ/c Lê Thành Khánh Phong – Phó Bí thư;
 4. Đ/c Phạm Huỳnh Duy – Ủy viên Ban Thường vụ;
 5. Đ/c Nguyễn Ngọc Sang – Ủy viên Ban Thường vụ;
 6. Đ/c Nguyễn Đại Anh Minh – Ủy viên Ban Chấp hành;
 7. Đ/c Nguyễn Khắc Lê Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành;
 8. Đ/c Phạm Quang Thông – Ủy viên Ban Chấp hành;
 9. Đ/c Trương Quốc Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành;
 10. Đ/c Lê Thị Vân Anh – Ủy viên Ban Chấp hành;
 11. Đ/c Phạm Khánh Thành – Ủy viên Ban Chấp hành;
 12. Đ/c Liêu Minh Phước – Ủy viên Ban Chấp hành;
 13. Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hương – Ủy viên Ban Chấp hành;
 14. Đ/c Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành;
 15. Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành;