Các tập tin hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho quá trình thực hiện công tác Đoàn và triển khai hoạt động phong trào thanh niên tại chi đoàn, Đoàn cơ sở Bệnh viện Chợ Rẫy gửi các đồng chí các tập tin hỗ trợ:

Nhạc Quốc ca (không lời): https://goo.gl/q13JcN

Nhạc Đoàn ca (không lời): https://goo.gl/JjhQBS

Cờ nước (Quốc kỳ): https://goo.gl/n8zRyd

Huy hiệu Đoàn chính thức (theo quy định của TW Đoàn): https://goo.gl/YScwgK

Di ảnh Bác: https://goo.gl/nkAKbk

Slide background (phông nền): https://goo.gl/wvVscR